Ενεργός Υγιής Γήρανση

Description

Η Eυρωπαϊκή Σύμπραξη Καινοτομίας για την Ενεργό και Υγιή Γήρανση (EIP-AHA) επαναπροσδιόρισε τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβανόμαστε τη γήρανση. Σήμερα έχουμε μεγαλύτερη επίγνωση του ότι οι επιλογές που κάνουμε όσον αφορά τον τρόπο ζωής μας θα έχουν σοβαρό αντίκτυπο στην ποιότητα της ζωής μας στο μέλλον.

Το φθινόπωρο του 2012, η Σύμπραξη ένωσε τις δυνάμεις της στην Καμπανία της Ιταλίας: τότε ευαισθητοποιημένοι ως προς τη σημασία της ενεργού και υγιούς γήρανσης ήταν ως επί το πλείστον οι γιατροί και όσοι ειδικεύονταν στη γηριατρική. Αντιθέτως, μικρός ήταν ο προβληματισμός μεταξύ των περιφερειακών φορέων ως προς την επιβάρυνση που συνιστά η γήρανση του πληθυσμού ή το πώς αυτή θα μπορούσε να αντιμετωπιστεί ως κοινωνική ευκαιρία και όχι ως επιβάρυνση. 

Η Σύμπραξη καλλιέργησε ένα νέο, πειραματικό περιβάλλον, προωθώντας την αλληλεπίδραση των εταίρων σε ισότιμη βάση, ανεπηρέαστη από προηγούμενες αποτυχίες ή επιτυχίες. Χάρη στην καθοδήγηση της ΕΕ, μπορέσαμε να δώσουμε έμφαση στις τρέχουσες δραστηριότητες που θα μπορούσαν να υλοποιηθούν σε μεγαλύτερη κλίμακα και να συμβάλουν σταθερά στην ενεργό και υγιή γήρανση. Ένα παράδειγμα είναι το πρόγραμμα «Health Campus» που υλοποιήθηκε από μη κερδοσκοπικό φορέα. Το πρόγραμμα αυτό προωθεί την εποπτεία του πληθυσμού και τη λήψη απλών μέτρων πρόληψης για την αντιμετώπιση "σιωπηρών" επιδημιών, όπως η οστεοπόρωση και η οστεοπενία.

Οι πρακτικές μας βελτιώθηκαν χάρη στη δυναμική διεθνή κοινότητα που συγκροτεί τη Σύμπραξη, ενώ έγινε προσπάθεια να γεφυρωθεί το χάσμα ανάμεσα στις περιφέρειες με την ανάπτυξη στενότερης συνεργασίας. Από τη συμμετοχή μας σε προγράμματα στις Κάτω Χώρες και τη Σκωτία, για παράδειγμα, ενημερωθήκαμε γύρω από τα εργαλεία και τις υπηρεσίες που αναπτύσσονται εκεί. Λάβαμε επίσης μέρος στο Δίκτυο Σημείων Αναφοράς που προωθεί η Βόρεια Ιρλανδία. Το γεγονός ότι είμαστε μια διεθνής ομάδα συνεργασίας μάς επιτρέπει επίσης να αξιοποιούμε κονδύλια της ΕΕ.

Συνεργαστήκαμε επίσης στενά με άλλα ιταλικά Σημεία Αναφοράς για την οικοδόμηση ενός καλύτερου εθνικού δικτύου.

Αρχικά, δεν ήμασταν σίγουροι γιατί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επιθυμούσε τη συμμετοχή των υπευθύνων χάραξης πολιτικής. Στη συνέχεια καταλάβαμε τον λόγο: η ΕΕ επιθυμούσε την ευαισθητοποίηση γύρω από το ζήτημα της υγιούς γήρανσης σε όλα τα πολιτικά και διοικητικά επίπεδα. Αυτό αποδείχθηκε στοιχείο καθοριστικής σημασίας για την περιοχή μας, καθώς μας βοηθά να απαλλαγούμε από παλαιές πολιτικές που δεν φέρνουν αποτελέσματα και να στηρίζουμε καινοτόμες στρατηγικές.

Αυτό είναι μόνον η αρχή. Έχουμε μακρύ δρόμο μπροστά μας, αλλά η Ευρωπαϊκή Σύμπραξη Καινοτομίας για την Ενεργό και Υγιή Γήρανση θα διευκολύνει την ταχεία επίτευξη των στόχων μας, βοηθώντας μας να βελτιώσουμε τις δραστηριότητές μας και να τις επεκτείνουμε σε άλλα πλαίσια προς όφελος των Ευρωπαίων πολιτών.

What will you learn

Requirements

Lessons

  • 0 Lessons
  • 00:00:00 Hours

About instructor

Instructor
Name : Reference Site
Reviews : 0 Reviews
Student : 1 Students
Courses : 1 Courses

Reviews

0
Based on 0 Reviews
1 Stars
2 Stars
3 Stars
4 Stars
5 Stars